جاش ارنست: اقدامات تحریک آمیز کره شمالی مایه نگرانی عمیق ماست

سخنگوی کاخ سفید گفت: آمریکا عمیقا درباره اقدامات تحریک آمیزی که از کره شمالی ناشی می شوند، نگران است.