دیدار ظریف با سامح شکری در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل