سایه اعتراضات صنفی بر استقبال از ورودی‌ها/ بحران «سنوات»

سریال اعتراض به اخذ هزینه‌های سنوات توسط دانشگاه‌ها، در نخستین روزهای آغاز سال تحصیلی جدید، فضای بسیاری از دانشگاه‌های برتر کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است.