ایندیپندنت: رهبران اهل سنت هم عربستان سعودی را محکوم‌ کردند

دویست نفر از اندیشمندان و مفتی های اهل سنت از جمله الطیب رئیس پیشین دانشگاه الازهر مصر با انتشار بیانیه‌ای وهابیت را مروج خشونت و فرقه‌ای خطرناک برای جهان اسلام توصیف کردند.