ایندیپندنت: رهبران اهل سنت هم عربستان سعودی را محکوم‌ کردند