عربستان باید در قبال واقعه منا پاسخگو باشد

سفیر نمایندگی کشورمان در سازمان ملل از خلف وعده سعودی ها در تحقیق پیرامون حادثه منا انتقاد کرد.