حضور عراقچی در دومین نشست ویژه وزرای امور خارجه کشورهای عضو گروه هشت

دومین نشست ویژه وزرای امور خارجه کشورهای گروه هشت در حاشیه هفتاد و یکمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد.