حضور عراقچی در دومین نشست ویژه وزرای امور خارجه کشورهای عضو گروه هشت