حضور ترکیه در شمال عراق مانع آزادسازی استان نینوا شده‌است