راز جنبیدن منار جنبان چیست؟!

به گزارش ایمنا، منار جنبان از جمله مناره های مشهور شهر اصفهان و شامل دو مناره است. منار جنبان در نزدیکی محله نصرآباد واقع شده و این بنای باشکوه از یادگارهای دوره ایلخانان و اواخر پادشاهی اولجایتو است. منار جنبان بر سر راه اصفهان به نجف آباد در روستایی به نام کاردالان قرار دارد. این […]