لغو سفر کلینتون به شارلوت

هیلاری کلینتون سفر خود به شهر شارلوت را لغو کرد.