تظاهرات صدها نفری در شارلوت آمریکا

صدها نفر در دو شهر آتلانتا و شارلوت در آمریکا تظاهرات کردند.