آغاز هشتمین دوره سرشماری نفوس و مسکن

هشتمین دوره سرشماری نفوس و مسکن متفاوت‌ تر از گذشته از نخستین ساعات امروز آغاز شد.۰۷:۱۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۳ مهر