وتوی اوباما در حمایت از آل سعود

رئیس جمهور آمریکا، مصوبه امکان شکایت قربانیان یازده سپتامبر از دولت سعودی را وتو کرد.۰۷:۰۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۳ مهر