شورای عالی اصلاح‌طلبان، شورای اشخاص است

دبیرکل حزب مردمی اصلاحات گفت: شورای عالی اصلاح‌طلبان چندان معنایی ندارد؛ این شورا بیشتر شورای اشخاص است.