مهار آتش در جنگل های مازندران

آتش سوزی های جنگل های مازندران مهار شد.۰۷:۳۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۳ مهر