افتخاری: ستاد انتخاباتی جبهه ایستادگی فعال شده است

معاون اجرایی جبهه ایستادگی از فعال‌شدن ستاد انتخاباتی تشکل متبوعش خبر داد.