سردار حسین همدانی؛ مدافع وطنی که مدافع حرم شد

جنگ تحمیلی ارتش بعث علیه جمهوری اسلامی ایران شهدای زیادی از میان فرماندهان کارکشته کشورمان گرفت.