حل بحران سوریه بدون ریشه کنی داعش ممکن نیست

وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد: حل بحران سوریه بدون ریشه کنی داعش و دیگر گروه های تروریستی ممکن نیست.۰۷:۴۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۳ مهر