دیدارهای ظریف در نیویورک

وزیر امورخارجه در اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا گفت: پس از اجرای برجام پروژه ایران هراسی در دستور کار اصلی بدخواهان ایران قرار گرفته است.۰۷:۴۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۳ مهر