ممانعت آل خلیفه از برگزاری نمازجمعه در الدراز بحرین