امیدواریم دولت دیگر روی دیوار آمریکا یادگاری ننویسد

متاسفانه امتیازاتی که به آمریکا داده‌ایم غیرقابل بازگشت است و با روندی که تاکنون با آن روبرو بوده‌ایم، تنها راه باقی مانده بازگشت به نقطه شروع و بازسازی دوباره تأسیسات گرانبهایی است که مفت و مجانی از دست داده‌ایم با این امید که دولت محترم درگذر این ماجرای پرپیچ و خم عبرت گرفته و درس […]