مقام ایرانی: تهران با محدود کردن تولید نفت موافقت نمی‌کند

یک مقام ایرانی گفت تهران آماده موافقت با محدود کردن تولید نفت در نشست آتی اوپک نیست.