مقام ایرانی: تهران با محدود کردن تولید نفت موافقت نمی‌کند