خودروهای فاقد معاینه فنی از امروز ۵۰ هزار تومان جریمه می شوند