۴ کشته براثر حمله مسلحانه در مرکز خرید واشنگتن

تیر اندازی و حمله مسلحانه این بار در یک مرکز خرید شهر برلینگتون در ایالت واشنگتن به کشته شدن چهار نفر منجر شد….