۳۴ محصول غذایی مجوز اخذ نشان ایمنی و سلامت را دریافت کردند

مسئول دبیرخانه نشان ایمنی و سلامت سازمان غذا و دارو گفت: در پانزدهمین جلسه کمیته عالی نشان ایمنی و سلامت، ۳۴ محصول غذایی مجوز دریافت نشان ایمنی و سلامت را بدست آوردند.