سو استفاده از مجوز پرواز برای خرید آیفون ۷ در فرودگاه، به دستگیری دو سنگاپوری منجر شد