لنوو جلوگیری از نصب لینوکس روی محصولاتش را تکذیب کرد