تیراندازی در برلینگتون واشنگتن/ضارب پس از کشتن ۳ نفر و جراحت ۲ تن، متواری شد