تیتر روزنامه‌های سوم مهر را در ایمنا ببینید

به گزارش خبرنگار ایمنا، با نگاهی به صفحه یک روزنامه های اقتصادی کشور، ابرار اقتصادی در تیتر یک خود نوشت “سبقت بوئینگ از ایرباس در آسمان ایران”. دنیای اقتصاد “نیمه نامرئی کارت اعتباری” را تیتر یک خود برگزید. “پرواز غول ها در آسمان ایران” عنوان یک جهان اقتصاد است. جهان صنعت در تیتر یک خود نوشت “شهریور […]