پذیرش و درمان تروریست‌های داعش در بیمارستان‌های رژیم صهیونیستی