حمایت رسانه ملی از آثار فاخر حوزه مقاومت

رئیس رسانه ملی گفت: صدا و سیما از تمام آثار فاخر و ارزشمند در حوزه مقاومت استقبال می کند.۰۸:۴۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۳ مهر