امضائ توافقنامه ایران و ایرلند درباره نیروی کار

بر اساس این تفاهمنامه ای که بین بخش خصوصی ایران و جمهوری ایرلند امضا شد حدود سه هزار و پانصد نیروی کار از ایران برای گذراندن دوره های آموزش در رشته های مختلف گردشگری و هتلداری به ایرلند اعزام می شوند.۰۸:۴۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۳ مهر