آیا انقراض دایناسورها به برخورد شهاب سنگ ربط داشت؟

دانشمندان تاریخچه زندگی دایناسورها را از ۱۰۰ میلیون سال قبل تاکنون بررسی کردند و متوجه شدند آنها پیش از برخورد سنگ بزرگ آسمانی از بین رفته‌اند.