پیروزی «عمر بنگو» در انتخابات تعلیق شد

دادگاهی در گابن بامداد شنبه به تعلیق پیروزی رئیس‌جمهور این کشور در انتخابات که به اعراضات گسترده منجر شده بود، رأی داد.