جوان آمریکایی که به طور شدیدی رشد می کند + عکس

به گزارش ایران خبر، قد بروک براون هم اکنون ۷ فوت و ۸ اینچ (۲ متر و ۳۷ سانتی متر) است که اگر همینگونه رشد کند ، در آینده نزدیک از بلندقدترین فرد جهان که ۸ فوت و ۲ اینچ است، بلندتر خواهد شد. پزشکان می گویند که بروک از یک اختلال ژنتیک به نام سندرم سوتوس […]