ژنرال آمریکایی: ۱۰ درصد افغانستان در دست طالبان است

فرمانده ارشد ارتش آمریکا در افغانستان ضمن اعلام اینکه حدود ۱۳۰۰ عضو گروه تروریستی داعش در این کشور هستند، گفت حدود ده درصد افغانستان در کنترل طالبان است.