روزهای پرکار بعد از المپیک؛/ کیانوش رستمی به دیدار یادگار امام رفت (عکس)