هدایتی برای پرسپولیس دست به کار شد؛ مذاکره با اشکان دژاگه!

شایعه قرمزپوش شدن اشکان دژاگه را اول‌بار وقتی شنیدیم که فصل شانزدهم هنوز سوت نخورده بود.