اوباما مصوبه کنگره درباره شکایت از عربستان را وتو کرد

رئیس‌جمهوری آمریکا یک مصوبه کنگره این کشور را که بر اساس آن، خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ می‌توانند علیه حکومت عربستان سعودی اقامه دعوا کنند، وتو کرد.