ترافیک معابر تهران ۲۵ درصد افزایش یافت

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: نسبت به روزهای گذشته شاهد افزایش بار ترافیکی در پایتخت هستیم، امروز حجم ترافیکی در سطح شهر تهران ۲۵ درصد افزایش داشته است.