حفظ وحدت، رمز نابودی کامل داعش است

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، ” سید عمار حکیم” در سی و یکمین همایش مبلغان که در شهر نجف اشرف برگزار شد، نقش مبلغان در پخش بذر امید در جامعه را مهم توصیف کرد و گفت: جامعه در یاس و ناامیدی قرار دارد و مبلغان نقش بسیار اساسی در افزایش امید مردم دارند. وی رزمندگان عراقی برای […]