بروم: آسیب‌دیدگی جهانبخش آزار دهنده است

سرمربی تیم آلکمار مصدومیت علیرضا جهانبخش را با توجه به آمادگی مطلوبی وی در فصل جدید اردویژه هلند آزار دهنده توصیف کرد.