۱۰ خواسته روحانی که شعار ماند و محقق نشد

هنوز عمر دولت یازدهم را با روز و هفته بیان می‌کردند که رئیس جمهور در جمع دانش آموزان در مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی سخنانی ایراد کرد که بسیار امیدبخش و زیبا بود و بوی تغییر را می‌شد از آن استشمام کرد. این در حالی است که به فاصله چند ماه از پایان عمر دولت […]