طول ترافیک معابر تهران به ۱۵۹ کیلومتر رسید

به گفته رئیس مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران در نخستین روز بازگشایی مدارس شاهد ترافیک ١۵۹کیلومتری در معابر تهران بودیم.