سیاره‌ای با ۲ خورشید کشف شد

برای نخستین بار به صورت علمی یک سیاره با دو خورشید مجزا شناسایی شد.