تأکید عراقچی بر همکاری‌های تجاری و اقتصادی گروه هشت از طریق توانمندسازی بخش‌های خصوصی

معاون وزیر خارجه ایران بر ظرفیت‌ها و فرصت‌های گسترده کشورهای عضو گروه هشت به ویژه در زمینه همکاری‌های تجاری و اقتصادی و از طریق توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تبادل تجربه تاکید کرد.