زنان در عربستان هویتی ندارند

به گزارش خبرگزاری ایمنا، عباسعلی منصوری آرانی  وابسته سابق نظامی ایران در عربستان درباره تهیه  گزارش ۴۰۰ برگی از سوی عربستان با همراهی گروهک تروریستی منافقین علیه ایران برای ارائه در پارلمان اروپا اظهار کرد: بنده معتقدم که اینگونه اقدامات عربستان در قبال جمهوری اسلامی ایران راه به جایی نمی برد و تنها وجهه مقامات […]