نوبخت: بودجه سال ۹۶ تا قبل از آذرماه تقدیم مجلس می‌شود

معاون رئیس جمهور گفت: تهیه و تنظیم بودجه سال ۹۶ در دست اقدام است و تا قبل از آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.